PL | EN
Obliczenia i wymagania cieplne.

Prawidłowe określenie i zadeklarowanie własności cieplnych okien i drzwi zewnętrznych stanowi dla wielu producentów spory problem, trudności potęgują się wraz z kolejnymi etapami obowiązywania Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

W związku z szeregiem pytań kierowanych do Laboratorium Techniki Budowlanej pozwoliłem sobie sformułować w prosty i mam nadzieję klarowny sposób kompendium wiedzy w zakresie deklarowania obliczania i deklarowania własności cieplnych stolarki budowlanej.


>>

20-lecie Laboratorium Techniki Budowlanej

W tym roku Laboratorium Techniki Budowlanej obchodzi Jubileusz 20-lecia. Już wkrótce będziemy mogli zaprezentować nową ofertę na badania. Na razie zapraszamy do lektury!

Elektroniczny Certyfikat Rzetelna Firma