PL | EN
Przepuszczalność powietrza okien i drzwi balkonowych, normy i odczucia

Szczelność okien w oczach użytkowników postrzegana jest poprzez subiektywne odczucia związane z odczuwaniem dyskomfortu związanego z zimnymi powiewami które burzą ciepło domowego ogniska. Większe turbulencje wywołują jednak problemy wynikające  z prób zmuszenia producenta okien do zapewnienia szczelnych okien. Poznanie metodologii badań i klasyfikacji przepuszczalności powietrza okien i drzwi winno pozwolić na obiektywną ocenę istoty problemu.
>>

Obliczenia cieplne – Pytania

Po publikacji całości artykułu na adres internetowy autora Bogdan.wojtowicz@ltb.org.pl napłynęły pytania, które jak sądzę są ważnym uzupełnieniem prezentowanych treści.


>>

Obliczenia i wymagania cieplne.

Prawidłowe określenie i zadeklarowanie własności cieplnych okien i drzwi zewnętrznych stanowi dla wielu producentów spory problem, trudności potęgują się wraz z kolejnymi etapami obowiązywania Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

W związku z szeregiem pytań kierowanych do Laboratorium Techniki Budowlanej pozwoliłem sobie sformułować w prosty i mam nadzieję klarowny sposób kompendium wiedzy w zakresie deklarowania obliczania i deklarowania własności cieplnych stolarki budowlanej.


>>