PL | EN
15 Spotkanie GNB-CPR SG06

W dniu 4 grudnia 2014 roku odbyło się 15-ste spotkanie Grupy Sektorowej nr 06 (SG06) należącej do Grupy Jednostek Notyfikowanych dla Rozporządzenia (EU) 305/2011 (CPR). Było to pierwsze spotkanie SG prowadzone po zmianie

przewodniczącego Grupy. Nowym przewodniczącym został Morten Jul Laegaard z Duńskiego Instytutu Technologicznego (NB1235). Na spotkaniu poruszono wiele aspektów dotyczących praktycznego zastosowania Rozporządzenia (EU) 305/2011, zanotowano wiele spostrzeżeń i wyznaczono zadania dla członków SG06. O efektach prac będziemy informować Państwa na bieżąco w ciągu roku 2015.