PL | EN
Nowy zakres akredytacji

Laboratorium Techniki Budowlanej przeszło pozytywnie audit Polskiego Centrum Akredytacji rozszerzający zakres badań właściwości zasadniczych dla kolejnych typów wyrobów budowlanych. Tym razem potwierdzono kompetencje LTB do obliczeń współczynnika przenikania ciepła dla świetlików dachowych zgodnie z PN-EN 1873 „Prefabrykowane akcesoria dachowe – Pojedyncze świetliki dachowe z tworzywa sztucznego – Specyfikacja wyrobu i metody badań”, a także w przypadku fasad PN-EN 12631 „Cieplne właściwości użytkowe ścian osłonowych – Obliczanie współczynnika przenikania ciepła”. Zainteresowanych prosimy o kontakt.