PL | EN
UPRAWNIENIA

Laboratorium Techniki Budowlanej [LTB] jest jednostką akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji [PCA] (www.pca.gov.pl), jako laboratorium wykonujące badania zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2006.

Numer akredytacji AB661

Zakres akredytacji

LTB, jako jednostka akredytowana przestrzega wszelkich postanowień międzynarodowej organizacji laboratoriów akredytowanych ILAC/MRA (www.ilac.org)

LTB jest jednostką notyfikowaną do przeprowadzania badań wstępnych typu (ITT) w ramach oceny zgodności wyrobów budowlanych, koniecznej do legalnego wprowadzania ich na rynek Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA)

Numer notyfikacji : 1827

Oficjalny zapis w NANDO [New Approach Notified and Designated Organisations] pod adresem: http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.notifiedbodies&num=1801&text=1801-1900

Jako jednostka notyfikowana LTB. bierze udział w pracach Grupy Sektorowej 06 (SG06), Grupy Jednostek Notyfikowanych (GNB –CPR) i prowadzi działalność zgodnie z wszystkimi interpretacjami norm, zawartych w dokumentach stanowiskowych.

LTB jest członkiem Komitetu Technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego [PKN]

( www.pkn.pl):

KT 169 ds. Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć

KT 179 ds. Ochrony cieplnej budynków

LTB bierze udział (z ramienia PKN) w pracach Komitetu Technicznego TC33 [Doors and windows] Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) (www.cen.eu/cen/pages/default.aspx)