PL | EN
ZLECENIE BADAŃ

W celu nadania znaku CE konieczne jest dokonanie oceny zgodności wytwarzanych wyrobów w sposób odpowiedni dla tych wyrobów (Rozporządzenie 305/2011 CPR), czyli według właściwego systemu oceny zgodności.

Dla okien, drzwi i bram bez właściwości ogniowych i dymoszczelnych właściwy jest system AVCP 3:

Określenie poziomów zasadniczych właściwości użytkowych poprzez badania wstępne typu (ITT) wykonane na próbce lub próbkach reprezentatywnych dla typu.

Utrzymanie poziomów deklarowanych (Deklaracja właściwości użytkowych) poprzez wdrożenie i utrzymywanie Zakładowej kontroli produkcji.