PL | EN
DLA PRODUCENTÓW

Normy zharmonizowane z Dyrektywami Nowego Podejścia (New Approach Directives) i Rozporządzeniami (Regulations), zwane zharmonizowanymi normami Europejskimi (hEN) pisane są w specyficzny sposób – wydają się nieprecyzyjne i nie określają w prosto i bezpośrednio co jest dozwolone, a co definitywnie zabronione. Nie jest to wynikiem przypadku, czy nieporządku – jest to konieczność spowodowana potrzebą uniknięcia zahamowania rozwoju technicznego. Brzmi to być może dziwnie, ale taka jest prawda – normy zbyt dokładnie określające wyrób, jego parametry czy materiały używane do jego produkcji mogą ograniczyć możliwość stosowania innowacyjnych rozwiązań, technologii czy konstrukcji. Dlatego normy coraz bardziej przypominają skomplikowane kodeksy, pełne prawniczego języka, pełnego odwołań, odniesień i przypisów.

Powstaje niezliczona ilość interpretacji i dokumentów uszczegóławiających. Do tego dochodzą specyficzne wymagania poszczególnych Krajów Członkowskich. Producent, importer czy dystrybutor wyrobów budowlanych, w celu uniknięcia kosztownych konsekwencji błędów we wprowadzaniu ich na rynek UE zmuszony jest do ciągłej obserwacji zmian w przepisach.

Dla klientów LTB sytuacja ta jest łatwiejsza – w myśl hasła: „Z nami wiesz, co robisz” zapraszamy do współpracy wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą mieć pewność spełnienia wymagań krajowych i zagranicznych.