PL | EN
Formularz zgłoszeniowy

Wypełnij poniższy formularz lub pobierz plik do wydruku.

Każde zlecenie jest wykonywane po podpisaniu przez zlecającego „Potwierdzenia zlecenia”, które zawiera szczegóły zamówienia.

 

Nazwa firmy

Adres

NIP

Imię i nazwisko zamawiającego

Adres e-mail (adres kontaktowy, na który zostanie przesłany raport z badań)

Telefon


Zlecam wykonanie badań (wpisać jeden ze skrótów):

ITT [Badania wstępne typu]
ITC [Obliczenia wstępne typu]
AW [Odporności na włamanie]
ZKP [Badania w ramach zakładowej kontroli produkcji]
N [Nośność naroży] - link do arkusza
FBW [Fizyczne badanie wybranej cechy/cech] - zakres akredytacji AB661


Następujących konstrukcji:

Najważniejsze dane dla ITT, ZKP, AW, FBW:
rodzaj konstrukcji (drzwi, okna, brama, roleta)
ilość skrzydeł rozwieranych (jeśli nie ma takich - „0”)
sposób otwarcia (UR, R, U, …)
kierunek (na zewnątrz, do środka)
wymiary zewnętrzne (w mm)

Najważniejsze dane dla ITC:
(obliczenia cieplne) ilość złożeń/
(akustyka) dane szyby zespolonej/producent szyby

Najważniejsze dane dla N:
Producent/Typ profila
il. Głowic w zgrzewarce (dla PCW)


Zakres badań:

ITT Pełny zestaw ITT
ITC ( współczynniki Uf Uw Ud / Rw)

AW Antywłamaniowe (RC 1, 2, 3, 4, 5, 6, jedna strona/obie strony)

ZKP [ zestaw z badaniem nośności naroży/ bez badania nośności naroży]
N [nazwa/nazwy systemu profili]

FBW (Wpisać nazwę właściwości/cechy - zakres akredytacji AB661


Uwagi dodatkowe: