PL | EN
Terminy badań

Godziny pracy Laboratorium: dni robocze 08:00 – 16:00

 BADANIA FIZYCZNE  
 Badania wstępne typu (ITT)
 5 dni roboczych od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zlecenia
 Badania okresowe  3 dni robocze od daty dostarczenia próbki do laboratorium
 Badanie wytrzymałości zgrzewanych naroży i połączeń w kształcie T   3 dni robocze od daty dostarczenia próbek
 Badania odporności na włamanie  20 dni roboczych od daty potwierdzenia przyjęcia zlecenia
 Okna i drzwi. Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim  3 dni robocze od dnia dostarczenia próbki
 Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa wg PN-EN 952:2000  3 dni robocze od dnia dostarczenia próbki
 Pomiar wysokości, szerokości, grubości i prostokątności skrzydeł drzwiowych  3 dni robocze od dnia dostarczenia próbki
 Okna. Oznaczanie odporności na skręcanie statyczne   3 dni robocze od dnia dostarczenia próbki
 Drzwi rozwierane. Oznaczanie odporności na skręcanie statyczne   3 dni robocze od dnia dostarczenia próbki
 Badanie nośności złączy ramiaków w narożach skrzydeł drewnianych okien i drzwi balkonowych  3 dni robocze od dnia dostarczenia próbki
   
 OBLICZENIA  
 Obliczenia współczynników przenikalności cieplnej: Uw, Uf i ψ (psi)  6 dni roboczych od dnia potwierdzenia zlecenia na badania
 Szacowanie współczynnika izolacyjności akustycznej  3 dni robocze od dnia potwierdzenia zlecenia na badania