PL | EN
Nadzór nad jakością

Unijny system wprowadzania wyrobów budowlanych na rynek jest skomplikowany, a spełnienie jego wymagań stawia przed producentem konieczność stałego monitorowania przepisów, zarówno tych dotyczących Wspólnego Rynku jak i przepisów krajowych.

Organy nadzoru rynku wyrobów budowlanych, zgodnie z wymaganiami integracji Polski z Unią Europejską, zwiększają częstość kontroli, a i klienci, zarówno indywidualni jak i duże firmy budowlane, czy inwestorzy zaczynają coraz sprawniej poruszać się w skomplikowanym gąszczu przepisów i wymagań. Tylko nieliczni producenci są w stanie utrzymywać dodatkowy personel nadzorujący ten aspekt działalności firmy.

Laboratorium Techniki Budowlanej pragnie zaoferować producentom stolarki okiennej pomoc w zachowaniu zgodności ich produktów z wymaganiami norm i przepisów poprzez wprowadzenie Systemu Zapewnienia Zgodności.

System Zapewnienia Zgodności (SZZ), obejmuje między innymi:

- Nadzór nad prawidłowym utrzymaniem funkcjonowania systemu ZKP, wraz z jego wdrożeniem lub pomocą w jego wdrożeniu.

- Bieżącą pomoc w przypadkach trudności z interpretacją przepisów.

- Pomoc w przygotowywaniu prawidłowej dokumentacji towarzyszącej produktowi, także w językach obcych.

- Konsultacje w przypadku problemów z techniczną częścią dokumentacji przetargowej.

- Pisemne opinie i odpowiedzi dotyczące sytuacji krytycznych lub konfliktowych.

- Bieżąca informacja o zmianach legislacyjnych dotyczących wymagań dla stolarki okienno-drzwiowej

System zapewnienia zgodności ułatwi Państwu prowadzenie działalności, zapobiegnie zarzutom niespełnienia formalnych wymagań prawnych, pozwoli na precyzyjną kontrolę technicznego kosztu wyrobu, a także pozwoli na zmniejszenie ilości, a więc kosztów reklamacji. Utrzymanie lub podniesienie jakości wyrobu w ramach SZZ nie będzie stanowiło dla Państwa większego problemu.

Jeśli są Państwo zainteresowani dokładniejszymi informacjami na temat SZZ, prosimy o kontakt.