PL | EN
Kaskadowanie wyników badań

Kaskadowanie wyników badań, czyli korzystanie z wyników badań projektanta konstrukcji, zostało dokładnie opisane w aktualnej wersji normy PN-EN 14351-1+A1, Punkt 7.2.5 „Kaskadowanie wyników”.

Punkt 7.2.5.1 nakreśla ogólną zasadę stosowania wyników badań ITT projektanta konstrukcji. Warunki konieczne do skorzystania z tej metody są podane w punkcie 7.2.5.2 i są to:

- Odpowiednia umowa, w formie pisemnej, w której projektant konstrukcji dopuszcza producenta do korzystania z wyników badań i udostępnia mu Raport/Sprawozdanie z tychże i wszelką dokumentację pomocniczą, m.in. instrukcje montażu.

- Producent (nie projektant) pozostaje odpowiedzialny za wykonanie wyrobu zgodnie z właściwymi instrukcjami montażu.

- Wyżej wymienione instrukcje montażu są integralną częścią funkcjonującej ZKP producenta.

- Producent musi być zdolny do udowodnienia, że stosowane przez niego materiały i technologia odpowiadają konstrukcji, która była poddana badaniom wstępnym typu.

- Producent będzie przechowywał udostępnioną przez projektanta kopię Raportu/Sprawozdania z badań prze 10 lat od momentu zakończenia produkcji.

- Producent (nie projektant) jest odpowiedzialny za zgodność wyrobu z PN-EN 14351-1+A1, w przypadku nieprzestrzegania warunków umowy o udzieleniu wyników badań, czyli jeśli technologia i/lub materiały użyte do produkcji wyrobu nie odpowiadają technologii i materiałom z których była wykonana próbka do badań ITT.

Oprócz powyższych warunków należy pamiętać o ograniczeniach wymiarów i rodzajów produkowanych konstrukcji, które zależą od wymiarów i rodzaju konstrukcji poddanej (poddanych) badaniom ITT. Stosowanie wyników udzielonych metodą kaskadową, wymaga od producenta wzmożonej uwagi, zwróconej na zapewnienie zgodności jego wyrobów z zakresem określonym przez badania konstrukcji projektanta.

Samo posiadanie sprawozdania z badań i instrukcji montażu, nie wystarcza do spełnienia wymagań normy: nie zwalnia producenta z utrzymywania funkcjonującego systemu zakładowej kontroli produkcji i badań okresowych.