PL | EN
Zasady znakowania

Oznakowanie CE jest deklaracją producenta, że wyrób wprowadzony do obrotu jest legalny, gdyż spełnia wszystkie podstawowe wymagania bezpieczeństwa, według dotyczących go rozporządzeń i dyrektyw.

Nikt nie ma prawa upoważniać, sprzedawać lub zezwalać na oznakowanie wyrobów znakiem CE.

Do oznakowania upoważniony jest jedynie producent.

Oznakowanie CE nie jest znakiem jakości. Znaki jakości oznaczają spełnienie pewnych wymagań, które producent chce wypełniać, aby móc posługiwać się znakiem jakości.

Oznakowanie CE nie jest znakiem towarowym. Znaki towarowe świadczą o pochodzeniu wyrobu od posługującego się tym, znakiem producenta.

Oznakowanie CE nie jest znakiem pochodzenia. Znak CE – choć jest znakiem stosowanym w Unii, nie oznacza, że wyrób w Unii był wyprodukowany.

Oznakowanie CE nie jest dowodem zgodności z normą, gdyż normy mogą stawiać wyższe wymagania, niż rozporządzenia UE.

W celu nadania oznakowania CE, w przypadku drzwi, okien i bram (zgodnie z systemem utrzymania stałości właściwości AVCP 3) producent musi:

- posiadać raporty z badań wstępnych typu (ITT) konstrukcji reprezentatywnych dla typu wyrobu

- poprzez wdrożenie zakładowej kontroli produkcji (ZKP/FPC) utrzymać poziomy właściwości, umieszczonych w deklaracji właściwości użytkowych (D.W.U./DoP) dla typu wyrobu

Oznakowanie CE i informacja towarzysząca oznakowaniu podana jest w normie zharmonizowanej, właściwej dla danego wyrobu.