PL | EN
Badania okresowe

Badania okresowe w ramach utrzymywania funkcjonującej ZKP (FPC), których zadaniem jest potwierdzenie utrzymywania własności wyrobu na poziomie próbki poddanej badaniom wstępnym typu (ITT), wykonywane powinny być przynajmniej raz w roku (patrz PN-EN 14351-1:2006+A1:2010, Punkty 7.3.6 „Badanie i ocena wyrobu” i 7.5 „Stały nadzór, ocena i akceptacja FPC”).

Badania okresowe stanowią również sposób na potwierdzenie poziomów właściwości konstrukcji przy zastosowaniu zamienników materiałów i komponentów użytych do wykonania próbki do badań ITT.

Zakres badań okresowych powinien obejmować te cechy, których producent nie może kontrolować z braku odpowiedniego sprzętu pomiarowego.

Laboratorium służy pomocą w zakresie doboru próbki i zestawu badań w celu maksymalnego zredukowania kosztów.